Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:13:52
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:13:52
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_Anna_Michalska_Kapsiak.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2020
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:13:16
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:13:16
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_Grazyna_Teresa_Krakowiak.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2020
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:12:35
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:12:35
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_Danuta_Kargulewicz.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2020
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:12:04
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:12:04
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_Teresa_Katarzyna_Paluch.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2020
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:11:21
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:11:21
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_Zdzislawa_Radzimowska.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2020
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:10:41
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:10:41
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_Elzbieta_Charymska.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2020
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:10:00
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:10:00
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_Dominika_Religa.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2020
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:09:23
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:09:23
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_Marcin_Sebastian_Urbanski.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2020
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:08:37
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:08:37
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_Beata_Maria_Sloczynska.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2020
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:01:21
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-22 11:01:21
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_Wieslawa_Grazyna_Slowik.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2020
Leszek Niziałek
2020-06-22 08:48:09
Leszek Niziałek
2020-06-22 08:48:03
Modyfikacja treści przetargu Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja str
Leszek Niziałek
2020-06-22 08:34:15
Leszek Niziałek
2020-06-22 08:34:15
Dodanie pliku 20200618_tekst_jednolity_SIWZ_TOM_I_IDW-1.pdf do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektroni
Leszek Niziałek
2020-06-22 08:31:00
Leszek Niziałek
2020-06-22 08:31:00
Usunięcie pliku 20200618_tekst_jednolity_SIWZ_TOM_I_IDW_1.pdf ze strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektro
Leszek Niziałek
2020-06-22 08:34:33
Leszek Niziałek
2020-06-22 08:29:51
Modyfikacja treści przetargu Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja str
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-19 20:55:05
Grzegorz Bezdzietny
2020-06-19 20:55:05
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 19.06.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę z dnia 8.10.2018r. dotyczącego przebudowy budy
Leszek Niziałek
2020-06-19 09:32:33
Leszek Niziałek
2020-06-19 09:32:18
Modyfikacja treści przetargu Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja str
Opis zmiany: Do wszystkich wykonawców Iwaniska, dnia 10 czerwca 2020 roku Znak sprawy: GW.I.271.3.2020 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Gmina Iwaniska jako Zamawiający w ww. postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami. Pytanie nr 1 czy Zamawiający rozważał dodatkowy podział zamówienia na części. Punkt "I. Dostawie licencji i wdrożeniu oprogramowania, przeprowadzeniu modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomieniu systemów e-Woda, e-BOK oraz elektronicznej obsługi obrad rad gminy" zawiera zamówienia na oprogramowanie z różnych dziedzin jak również na zmiany w infrastrukturze wodnej w obu Gminach. Rozdzielenie zamówienia na mniejsze części może pozwolić Zamawiającemu na uzyskanie lepszej oferty na każdy z niezależnych pakietów oprogramowania, ponieważ będzie mogła zaoferować go firma specjalizująca się w danej tematyce. Powinno to również pozwolić zaoferować lepszy i tańszy serwis gwarancyjny. Odpowiedź na Pytanie nr 1: Zamawiający rozważał podział zamówienia na części. Jednakże w poprzednim postępowaniu znak: GW.I.27.3.2019 nie wpłynęła żadna oferta na kluczową część zamówienia. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1. „Rozwój e-społeczeństwa” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada wdrożenie systemów teleinformatycznych niezbędnych do świadczenia e-usług Publicznych, w tym: Utworzenie elektronicznego Biura Obsługi Klienta (zwanego również eBOK), które ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańców i przedsiębiorców do cyfrowych e-usług Publicznych w zakresie działalności wodno-kanalizacyjnej, modernizację Systemów dziedzinowych, która jest niezbędnym elementem projektu dla umożliwienia prawidłowego funkcjonowania nowopowstałych e-Usług, wdrożenie Systemu e-Woda, wdrożenie Elektronicznej Obsługi Radu Gminy, modernizację stron internetowych oraz dostawę i usługi związane z modernizacją infrastruktury IT. Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 umowy Zamawiający zobowiązał się do realizacji Projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości Projektu. Celami głównymi projektu są: • udostępnienie nowych e-usług, • zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego, • umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom tych jednostek korzystania z nowych e-usług publicznych. Celem szczegółowym projektu jest poprawa zarządzania i uzyskania oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług w tych jednostkach. Dodatkowym celem projektu jest ułatwienie dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych i umożliwienie takim osobom aktywnego udziału w życiu społecznym. Główne cele są powiązane ze sobą, ponieważ dzięki digitalizacji informacji sektora publicznego (niezbędnej dla jej udostępnienia) możliwe będzie świadczenie e-usług na bazie tych informacji. Realizacja jedynie jednej z części zamówienia skutkować może odmową wypłaty środków przez instytucję finansującą z uwagi na nieosiągnięcie celów projektu. Pytanie 2. Formularz ofertowy pkt 2C zawiera informacje o dostawie sprzętu: skaner radiowy i tablet z aplikacją (5.4.4 OPZ.) ilość- 2 sztuki. Pkt 6i oraz 6j. tego samego formularza ofertowego również przedstawia te same pozycje- 2 sztuki. Pytanie: Czy zamawiający zatem oczekuje dostarczenia 4 x skaner radiowy i 4x tablet z aplikacją, czy też 2x skaner radiowy i 2x tablet z aplikacją? W którym miejscu formularza ofertowego wykonawca powinien zamieścić koszty związane z tymi pozycjami? Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający wymaga dostarczenia 2 tabletów z aplikacją do obsługi e-Woda oraz 2 skanerów radiowych. W załączeniu Zamawiający przekazuje zaktualizowany załącznik nr 1 do IDW – Formularz Oferty. Pytanie nr 3. § 15 ust. 3 lit. b Załącznika do SIWZ - Wzór umowy Wykonawca wnosi, aby w § 15 ust. 3 lit. b Umowy słowo ,,opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka” w sekcji dot. kar umownych. Jako powód naliczenia kary w tej części dokumentu Zmawiający wskazuje opóźnienie, tymczasem może ono wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Czy istnieje uzasadnienie, aby wykonawcę obciążać skutkami okoliczności niezawinionych. Kara umowna bez względu na jej umowne określenie (zwłoka/opóźnienie) może być naliczona tylko za czynniki, za które odpowiada Wykonawca. Powyższe potwierdzają wskazane orzeczenia sądów: Jednakże odpowiedzialność dłużnika w zakresie kary umownej bez względu na przyczynę niewykonania zobowiązania powinna być w umowie wyraźnie określona, nie ma bowiem podstaw do dorozumienia rozszerzonej odpowiedzialności dłużnika (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2010 r., ll CSK 180/10, LEX nr 970070). W wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r., Il CSK 331/12, Sąd Najwyższy uznał, że obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie powstaje wówczas, gdy naruszenie zobowiązania powstało na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. W wyroku Sąd Najwyższy uznał również, że nie można żądać kary umownej, gdy dłużnik obalił wynikające z art. 471 K.c. domniemanie, że opóźnienie W spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Podkreślić jednak należy, że obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie (zwłokę) powstaje wówczas, gdy naruszenie zobowiązania powstało na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1965 r., I CR 545/63, OSPÍKA 1967, nr 4, poz. 97, z dnia 2 czerwca 1970r., ll CR 167/70, OSNCP 1970, nr 11, poz. 214, z dnia 27 stycznia 1972 r., I CR 458/71, OSNCP 1972, nr 9, poz. 160, z dnia 13 czerwca 2003 r., Ill CKN 50/01, nie publ., 2 dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, OSNC-ZD 2008, nr B, poz. 44, z dnia 26 stycznia 2011 r., ll CSK 318/10, nie publ.). Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wskazuje, iż dopuszczalne jest zastrzeżenie kar umownych także na wypadek opóźnienia Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W wyroku z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie sygn. akt IV CKN 300/01 Sąd Najwyższy - Izba Cywilna wyraził pogląd, iż z art. 471 KC wynika, że dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody spowodowanej nie tylko jego zawinionym zachowaniem ale także innymi okolicznościami. Przepis art. 473 KC zaś jednoznacznie pozwala na to aby krąg okoliczności, o których mowa w art. 471 KC został przez ustawę lub umowę stron rozszerzony. Za jak najbardziej dopuszczalną, na tle wspomnianych przepisów uznać więc należy możliwość, iż odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy może przysługiwać wierzycielowi jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie następstwem innych okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie dłużnika. Nie ma też żadnych przeszkód, aby strony umówiły się, że odszkodowanie to przybierze, również i wtedy postać kary umownej. Także Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 28 września 2010 roku wydanego w sprawie o sygn. akt: V ACa 267/2010 wypowiedział się w kwestii zastrzeżenia kar umownych za opóźnienie, wskazując, iż w sytuacji gdy strony umowy zastrzegły w sposób wyraźny i jednoznaczny, że na rzecz zamawiającego zastrzeżona została kara umowna za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, a nie tylko w przypadku opóźnienia zawinionego (zwłoki) powód nie może podnosić zarzutu, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstało na skutek okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skoro roszczenie o zapłatę kary umownej powstaje w tym przypadku na sam fakt opóźnienia bez względu na przyczynę. Podkreślenia wymaga fakt, że zastrzeżenie kar umownych ma charakter dyscyplinujący dla Wykonawców oraz odszkodowawczy. Biorąc pod uwagę złożoność projektu realizowanego przez Zamawiającego, zastrzeżenie kar umownych w wysokości wskazanej w umowie w ocenie Zamawiającego jest uzasadnione. Pytanie nr 4. § 8 ust. 8 lit. a Załącznika do SIWZ - Wzór umowy Wykonawca wnosi o zmianę § 8 ust. 8 lit. a poprzez przyjęcie jego następującego brzmienia: ,,naliczenia kary umownej w wysokości określonej 5.000 (pięć tysięcy) złotych za każdy przypadek posłużenia się Podwykonawcą, co do którego zachodzą podstawy wykluczenia”. Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Pytanie nr 5. § 15 ust. 6 Załącznika do SIWZ - Wzór umowy Wykonawca wnosi o zmianę § 15 ust. 6 poprzez przyjęcie jego następującego brzmienia: „Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesione] szkody." Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Pytanie nr 6. § 9 ust. 4 Załącznika do SIWZ - Wzór umowy Wykonawca wnosi o wykreślenie § 9 ust. 4 z uwagi na jego niezgodność z przepisami prawa. Dalsze ustępy: ust. 5 i ust. 6 par. 9 W pełni zabezpieczają interes Zamawiającego. Sformułowanie "roszczeń pośrednio związanych z działaniem Wykonawcy" nie jest precyzyjne i budzi wątpliwości interpretacyjne. Wykonawca nie może przejąć roszczeń za powstanie których winy nie ponosi. Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Załącznik nr 1 do IDW – Formularz Oferty zawierający wprowadzone zmiany. Załącznik w dotychczasowym brzmieniu jest nieaktualny. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz załączników, a także zmodyfikowany załącznik nr 1 do IDW – Formularz Oferty są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do IDW – Formularz Oferty, Iwaniska, dnia 18 czerwca 2020 roku Znak sprawy: GW.I.271.3.2020 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Gmina Iwaniska jako Zamawiający w ww. postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dokonanie następujących zmian: Pytanie nr 1 W punkcie nr 6 dostawy i usługi związane z modernizacją infrastruktury IT, podpunkt 6.1.13 zamawiający zawarł opis dotyczący specyfikacji tabletu (do e-Rady)- odporność na upadek z wysokości min 1m. Parametr ten aż pięciokrotnie podwyższa cenę takiego urządzenia i w ocenie wykonawcy jest zbędny, patrząc na przeznaczenie tych tabletów. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość pominięcia parametru ,,odporność na upadek z wysokości min 1m" jednocześnie uwzględniając wszystkie pozostałe wymagania przedstawione przez zamawiającego? Alternatywą proponowaną przez wykonawcę jest dołączenie do każdego urządzenia etui ochronnego zabezpieczającego tablet przed uszkodzeniem podczas upadku. Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający uwzględnia i dokonuje zmiany OPZ w zakresie punktu: 6.1.13.– 7 podpunkt: Było: „Odporność na upadek z wysokości min. 1m.” Jest: „odporność na upadek z wysokości 1m lub dołączenie do każdego urządzenia etui ochronnego zabezpieczającego tablet przed uszkodzeniem podczas upadku z wysokości 1 m.” 6.2.10 – 7 podpunkt: Było: „Odporność na upadek z wysokości min. 1m.” Jest: „odporność na upadek z wysokości 1m lub dołączenie do każdego urządzenia etui ochronnego zabezpieczającego tablet przed uszkodzeniem podczas upadku z wysokości 1 m.” Pytanie nr 2 W punkcie nr 6 dostawy i usługi związane z modernizacją infrastruktury IT, podpunkt 6.1.15 Zamawiający zawarł opis dotyczący Projektora multimedialnego ultrakrótkiego rzutu (do e-RADY). Jednym z wymagań jest możliwość wyświetlania obrazu wielkości około 100 cali (+/- 5%) z odległości około 30 cm (+/- 5%) - ultraszerokokątność. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość pominięcia tego parametru i zaproponowanie urządzenia tańszego, spełniającego pozostałe parametry? Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza możliwość pominięcia tego parametru. Pytanie nr 3. W punkcie nr 6 dostawy i usługi związane z modernizacją infrastruktury IT, podpunkt 6.2.5 Zamawiający zawarł opis Komputera stacjonarnego. Typ: Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. Z uwagi na niedostępność opisywanego modelu w obudowie All in One zwracamy się z pytaniem Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie komputera stacjonarnego o podanych w specyfikacji parametrach lecz w innej obudowie? Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza przedstawienie komputera stacjonarnego o podanych w specyfikacji parametrach lecz w innej obudowie. W punkcie 1.1.7 oraz punkcie 6.2.5. Opisu Przedmiotu Zamówienia dokonano zmiany, w rubrykach dotyczących opisu obudowy: Było: „Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 20,5”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Podstawa musi oferować użytkownikowi możliwość regulacji w zakresie: - przód/ tył – regulacja min. 35 stopni - wysokości – min 100mm - obrót lewo/prawo – w zakresie min. 90 stopni (45 lewo / 45 prawo) - pivot Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu wyposażone w przycisk zwalniający. Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Komputer musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA, Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 160W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym Wbudowany w zewnętrznej obudowie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności: uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty głównej, uszkodzenia kontrolera video, awarii BIOS’u, awarii procesora. System musi zapisywać logi zdarzeń w BIOS. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS.”. Jest: „Obudowa komputera musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) W każdym przypadku, zarówno obudowy typu all in one (komputer wbudowany w obudowę od monitora) jak i obudowy innego typu, podstawa monitora musi oferować użytkownikowi możliwość regulacji w zakresie: - przód/ tył – regulacja min. 35 stopni - obrót lewo/prawo – w zakresie min. 90 stopni (45 lewo / 45 prawo) - pivot Obudowa monitora musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA. Zasilacz wewnętrzny w obudowie komputera o mocy max. 160W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus Obudowa komputera musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Oferowane oprogramowanie zarządzająco – diagnostyczne nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. Każda obudowa komputera musi być oznaczona niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie. W przypadku obudowy innej niż all in one niepowtarzalny numer seryjny musi być umieszczony także na obudowie monitora.”. Pytanie nr 4. § 15 - Załącznika nr 8.1 do SIWZ Wzór umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie w § 15 postanowienia przewidującego maksymalną wysokość kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć. Proponowane brzmienie postanowienia: „Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 30 % kwoty wynagrodzenia netto." Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dokonał zmiany § 15 załącznika do SIWZ - Wzór umowy, poprzez dodatnie w § 15 po punkcie 12 punktu 13 w brzmieniu: „13. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 30 % kwoty wynagrodzenia netto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy.” Pytanie nr 5. § Przetwarzanie danych osobowych Czy Zamawiający w ramach realizacji umowy planuje powierzać Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe. Jeżeli Zamawiający przewiduje powierzenie Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w umowie powinny znaleźć się odpowiednie postanowienia dotyczące m.in. celu, zakresu i sposobu przetwarzania powierzonych danych (obecnie brak takich postanowień w umowie), ewentualnie powinien być udostępniony odrębny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający przewiduje przetwarzanie danych osobowych w postaci m.in.: imię, nazwisko oraz adres właściciela/posiadacza nieruchomości, na której zmieniany będzie licznik. Zamawiający udostępnia wzory umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dotyczące Zamawiającego i Partnera Zamawiającego – do SIWZ dodano: „TOM IV – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (GMINA IWANISKA) TOM V – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (GMINA BOGORIA)” Pytanie nr 6. § 9 ust. 1 Załącznika do SIWZ - Wzór umowy Czy do Wykonawcy należy wybór czy przekaże prawa autorskie majątkowe czy udzieli licencji do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy? Ewentualnie Wykonawca wnosi o zmianę § 9 ust. 1 wzoru umowy poprzez dodanie na końcu analizowanego postanowienia, że: do Wykonawcy należy wybór formy przekazania praw własności intelektualnej do Przedmiotu Umowy. Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dokonał zmiany § 9 ust. 1 załącznika do SIWZ – Wzór umowy umowy. Było: „1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, przeniesie na Zamawiającego i Partnera Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie bądź udzieli im licencji, lub w inny sposób upoważni ich do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy.”. Jest: „1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, przeniesie na Zamawiającego i Partnera Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie bądź udzieli im licencji, lub w inny sposób upoważni ich do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy. Do Wykonawcy należy wybór formy przekazania praw własności intelektualnej.”. Pytanie nr 7. § 11 Załącznika do SIWZ - Wzór umowy Wnosimy o doprecyzowanie, czy ujęte w par. 11 Zasady poufności obejmują strony umowy (Wykonawcę i Zamawiającego), czy także Partnera Zamawiającego? Odpowiedź na pytanie nr 7: Zasady poufności ujęte w § 11 dotyczą również Partnera Zamawiającego. Zamawiający dokonał zmiany § 11 Załącznika do SIWZ - Wzór umowy w ten sposób, że po punkcie 6 dodał punkt 7 w brzmieniu: „7. Zasady poufności przewidziane w § 11 ust. 1 – 6 umowy obowiązują również pomiędzy Wykonawcą, a Partnerem Zamawiającego.”. Pytanie nr 8. § 1 ust. 2 lit. c Załącznika do SIWZ - Wzór umowy W § 3 ust. 2 lit. c umowy wskazano cytuję: przedmiot umowy obejmuje W szczególności przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych dla pracowników Zamawiającego i Partnera Zamawiającego Ile instruktaży zobowiązany jest przeprowadzić Wykonawca i dla jakiej liczby pracowników? Odpowiedź na pytanie nr 8: Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla 4 pracowników Partnera Zamawiającego (Gminy Bogoria) oraz siedmiu pracowników Zamawiającego. W stosunku do każdej z osób instruktaż należy przeprowadzić jednokrotnie. Pytanie nr 9. § 15 ust. 3 lit. c Załącznika do SIWZ - Wzór umowy Wykonawca wnosi o wykreślenie par § 15 ust. 3 lit c- zdania: "Kara może zostać naliczona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 roku" ponieważ zgodnie z Art. 119. k.c. terminy przedawnienia, które obowiązują również przy naliczeniu kar umownych, nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dokonał zmiany § 15 ust. 3 lit c załącznika do SIWZ - Wzór umowy. Było: "Kara może zostać naliczona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 roku". Jest: "Kara może zostać naliczona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 roku, z zastrzeżeniem przypadku wcześniejszego upływu terminu przedawnienia.". Pytanie nr 10. § 9 ust. 4 Załącznika do SIWZ - Wzór umowy Wykonawca wnosi o wykreślenie § 9 ust. 4 z uwagi na jego niezgodność z przepisami prawa. Dalsze ustępy: ust. 5 i ust. 6 par. 9 W pełni zabezpieczają interes Zamawiającego. Sformułowanie "roszczeń pośrednio związanych z działaniem Wykonawcy" nie jest precyzyjne i budzi wątpliwości interpretacyjne. Wykonawca nie może przejąć roszczeń za powstanie których winy nie ponosi. Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. Pytanie nr 11. § 9 ust. 1 , § 15 ust. 3 lit. b , Załącznika do SIWZ - Wzór umowy W par. 9 ust. 1 wskazano błędne odniesienie do wynagrodzenia , „o którym mowa w par. 2 ust. 1 Umowy", tymczasem jest to par. 6 ust. 1 Umowy w par. 15 ust. 3 lit. b wskazano błędne odniesienie do wynagrodzenia, „wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy określonego w par. 2 ust. 1”, tymczasem jest to par. 6 ust. 1 Umowy. Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dokonał zmiany umowy tj. § 9 ust. 1: Było: „1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, przeniesie na Zamawiającego i Partnera Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie bądź udzieli im licencji, lub w inny sposób upoważni ich do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy”. Jest: „1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, przeniesie na Zamawiającego i Partnera Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie bądź udzieli im licencji, lub w inny sposób upoważni ich do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy. Do Wykonawcy należy wybór formy przekazania praw własności intelektualnej.”. Zamawiający dokonał również zmiany § 15 ust. 3 lit. b. umowy: Było: „b. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad;” Jest: „b. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad;” Pytanie nr 12. § 6 ust. 7 Załącznika do SIWZ - Wzór umowy Wykonawca wnosi 0 skrócenie terminu płatności wynagrodzenia z 65 dni do 30 dni. Wykonawca wskazuje, że 30 dniowy termin jest standardowy, przyjmowany W większości umów zawieranych w trybie zamówienia publicznego, ponadto oczekiwanie przez Wykonawcę na płatność ponad 2 miesiące w sytuacji, w której Zamawiający dysponuje odebraną bez zastrzeżeń usługą zrealizowaną przez Wykonawcę jest terminem naruszającym równowagę stron. Skrócenie czasu oczekiwania na płatność przez Wykonawcę nie spowoduje żadnego ryzyka po stronie Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. Pytanie nr 13. Zamawiający w dokumencie Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozdział PORTAL e-BOK opisał e-usługi objęte przedmiotem dostawy. Zawarto tam następujący opis e-usługi: ,,20. Elektroniczna Obsługa Rady - (3 poziom dojrzałości) - Mieszkańcy otrzymają możliwość elektronicznego złożenia wniosku (interpelacji) do opublikowanych na platformie materiałów dotyczących najbliższego posiedzenia”. Podobny opis umieszczono w rozdziale ELEKTRONICZNA OBSŁUGA RADY: ,,Umożliwienie elektronicznego złożenia interpelacji (3 poziom dojrzałości) do opublikowanych na platformie materiałów dotyczących najbliższego posiedzenia dla Radnych i mieszkańców, uwierzytelnionych za pomocą Profilu Zaufanego.”. Prosimy o potwierdzenie, że obsługa e-usługi nr 20 w rozdziale PORTAL e-BOK ma się finalnie odbywać w systemie Elektronicznej Obsługi Rady, a nie w Portalu e-BOK. Obecne zapisy nie są jednoznaczne. Naszym zdaniem obsługa jakichkolwiek zadań związanych z interpelacjami itd. powinno się odbywać w systemie dedykowanym do obsługi rady, a nie w portalu elektronicznej obsługi klienta. Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający wskazuje, iż obsługa e-usługi nr 20 w rozdziale PORTAL e-BOK ma się finalnie odbywać w systemie Elektronicznej Obsługi Rady. Pytanie nr 14. Zamawiający w całej dokumentacji dot. postępowania wskazuje następujące terminy realizacji poszczególnych etapów: a. etap I w terminie do dnia 15 września 2020 roku, b. etap II W terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku, c. etap Ill w terminie do dnia 15 marca 2021 roku, d. etap IV w terminie do dnia 15 czerwca 2021 roku, e. etap V W terminie do dnia 15 września 2021 roku. Należy wskazać, że w etapie I Zamawiający wymaga wykonania następujących zadań: ,,1. Etap I - tj. dostawa i wdrożenie portalu e-BOK (5.2. OPZ), dostawa i wdrożenie ELEKTRONICZNE] OBSŁUGI RADY {5.5. OPZ), modernizacja stron internetowych Gmin (5. 6. OPZ), dostawa sprzętu (6 OPZ), dostawa i wdrożenie SYSTEMU e-WODA (5.4. OPZ) w zakresie: dostawy oprogramowania do odczytu i programowania zestawów komunikacyjno-pomiarowych oraz zarządzania danymi (5.4.3. OPZ), dostawa sprzętu: skaner radiowy i tablet z aplikacją (5.4.4. OPZ), przeprowadzenie szkoleń (5.4.6. OPZ), demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących wraz z modułami radiowymi (5.4.1., 5.4.2 oraz 5.4.5. OPZ) W następujących ilościach: dla Gminy lwaniska w ilości 662 zestawów oraz dla Gminy Bogoria w ilości 898 zestawów - wykonanie do 15 września 2020 r.”. Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku braku możliwości integracji obecnych systemów wykorzystywanych przez Zamawiającego 2 systemem e-BOK oraz e-WODA dopuszcza się wymianę systemów lub elementów systemów Zamawiającego oraz Partnera, to należy wziąć pod uwagę, że do wykonania realnie są następujące czynności: - dostawa elektronicznego Biura Obsługi Klienta, - modernizacji Systemów dziedzinowych w Urzędach, - dostawy i wdrożenia Systemu e-Woda, - ewentualnej dostawy i wdrożenia nowych systemów u Zamawiającego lub Partnera. Ze względu na to, że takie obszary jak księgowość i podatki, w tym opłaty za wodę i ścieki wdraża się na przełomie roku (zamknięcie roku obrachunkowego w poprzednim systemie, migracja, ustalenie bilansu otwarcia w nowym systemie, szkolenia itd.), termin ustalony przez Zamawiającego na 15 września 2020 jest niemożliwy do spełniania, ponieważ: - pełne wykorzystanie systemu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta będzie możliwe dopiero po demontażu starych liczników, montażu nowych, które umożliwią zdalny odczyt danych, następnie po wdrożeniu systemu e-Woda, który będzie w stanie je gromadzić i udostępniać odczyty innym systemom dziedzinowym do naliczania opłat z tytułu dostawy wody; jeżeli system dziedzinowy lub jego elementy będą wymieniane, to będzie to możliwe do wykonania na przełomie roku; - modernizacja systemów dziedzinowych również będzie bazować na danych, które będą możliwe do przekazania po wymianie liczników i wdrożeniu systemu e-Woda, ponieważ systemy dziedzinowe, które mają za zadanie naliczać opłaty z tytułu dostawy wody również będą zasilane danymi z systemu e-Woda, czyli de facto z nowo zainstalowanych liczników. W związku z tym -jak widać - nie da się wdrożyć systemu, bazującego na danych 2 innych systemów, a tak naprawdę z liczników, które mają późniejszy termin wdrożenia niż systemy do naliczania i opłacania należności bazujących na stanie tych liczników. Należy również wspomnieć, że modernizacja Systemu Dziedzinowego i uruchomienie poszczególnych e-usług opisanych przez Zamawiającego niesie za sobą inne, pracochłonne czynności do wykonania po stronie Wykonawcy i Zamawiającego, mianowicie: - wdrożenie indywidualnych rachunków bankowych, na które mają być dokonane operacji wpłat inicjowane przez eBOK, - prace modernizacyjne opisane powyżej, dotyczące obsługi indywidulanych rachunków bankowych dotyczą całego systemu dziedzinowego, nie tylko w zakresie związanym z obsługą opłat za wodę, ale także podatków i pozostałych opłat; modernizacja musi być przeprowadzona globalnie i zgodnie z zapisami ma dotyczyć między innymi opłat za wodę, co sugeruje, że reszta opłat, w tym podatki, jak najbardziej się w to wliczają, - wdrożenie dodatkowych modułów/ systemów umożliwiających integrację z systemem e-WODA, - prace po stronie Systemów Dziedzinowych mające na celu umożliwienie obsługi odczytów z liczników w formie plików, ich wczytanie, uzupełnienie danych po stronie kartoteki naliczanie opłat. Prosimy o realne dostosowanie terminów realizacji: - utworzenia elektronicznego Biura Obsługi Klienta, - modernizacji Systemów dziedzinowych w Urzędach, - dostawy i wdrożenia Systemu e-Woda, - ew. dostawy i wdrożenia systemów dziedzinowych. Sugerujemy, aby termin ostatecznego wdrożenia systemów (e-BOK, e-WODA), termin modernizacji oraz ew. wymiany systemów dziedzinowych mieścił się w etapie IV, czyli do 15.06.2021, gdyż dopiero wtedy Zamawiający oraz Partner będzie dysponował wymienionymi urządzeniami pomiarowymi, które będą mogły dostarczyć dane do opłat za wodę. Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z IDW oraz OPZ modernizacja systemów dziedzinowych w urzędach (5.3. OPZ.)ma nastąpić do dnia 15 czerwca 2021, tym samym żadna zmiana nie jest w tym zakresie konieczna. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy i wdrożenia systemu e-WODA. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy i wdrożenie portalu e-BOK (5.2. OPZ). W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany OPZ i IDW: I. Zmiana TOM I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) strona 9 IDW punkt 12 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ppkt 1 i 4: Było: „Zamawiający wymaga realizacji zamówienia: 1. Etap I – tj. dostawa i wdrożenie portalu e-BOK (5.2. OPZ), dostawa i wdrożenie ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI RADY (5.5. OPZ), modernizacja stron internetowych Gmin (5.6. OPZ), dostawa sprzętu (6 OPZ), dostawa i wdrożenie SYSTEMU e-WODA (5.4. OPZ) w zakresie: dostawy oprogramowania do odczytu i programowania zestawów komunikacyjno-pomiarowych oraz zarządzania danymi (5.4.3. OPZ), dostawa sprzętu: skaner radiowy i tablet z aplikacją (5.4.4. OPZ), przeprowadzenie szkoleń (5.4.6. OPZ), demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących wraz z modułami radiowymi (5.4.1., 5.4.2 oraz 5.4.5. OPZ) w następujących ilościach: dla Gminy Iwaniska w ilości 662 zestawów oraz dla Gminy Bogoria w ilości 898 zestawów – wykonanie do 15 września 2020 r. 4. Etap IV tj. modernizacja systemów dziedzinowych w urzędach (5.3. OPZ.), demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących wraz z modułami radiowymi (5.4.1., 5.4.2. oraz 5.4.5. OPZ) w następujących ilościach: dla Gminy Iwaniska w ilości 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości 449 - Wykonanie do 15 czerwca 2021 r.” Jest: „Zamawiający wymaga realizacji zamówienia: 2. Etap I – tj. dostawa i wdrożenie ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI RADY (5.5. OPZ), modernizacja stron internetowych Gmin (5.6. OPZ), dostawa sprzętu (6 OPZ), dostawa i wdrożenie SYSTEMU e-WODA (5.4. OPZ) w zakresie: dostawy oprogramowania do odczytu i programowania zestawów komunikacyjno-pomiarowych oraz zarządzania danymi (5.4.3. OPZ), dostawa sprzętu: skaner radiowy i tablet z aplikacją (5.4.4. OPZ), przeprowadzenie szkoleń (5.4.6. OPZ), demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących wraz z modułami radiowymi (5.4.1., 5.4.2 oraz 5.4.5. OPZ) w następujących ilościach: dla Gminy Iwaniska w ilości 662 zestawów oraz dla Gminy Bogoria w ilości 898 zestawów – wykonanie do 15 września 2020 r. 4. Etap IV tj. dostawa i wdrożenie portalu e-BOK (5.2. OPZ), modernizacja systemów dziedzinowych w urzędach (5.3. OPZ.), demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących wraz z modułami radiowymi (5.4.1., 5.4.2. oraz 5.4.5. OPZ) w następujących ilościach: dla Gminy Iwaniska w ilości 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości 449 - Wykonanie do 15 czerwca 2021 r.” II. Zmiany TOM II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) strona 78-79 OPZ punkt 8. HARMONOGRAM PRAC ppkt 1 i 4: Było: „Zamawiający wymaga realizacji zamówienia: 1. Etap I – tj. dostawa i wdrożenie portalu e-BOK (5.2. OPZ), dostawa i wdrożenie ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI RADY (5.5. OPZ), modernizacja stron internetowych Gmin (5.6. OPZ), dostawa sprzętu (6 OPZ), dostawa i wdrożenie SYSTEMU e-WODA (5.4. OPZ) w zakresie: dostawy oprogramowania do odczytu i programowania zestawów komunikacyjno-pomiarowych oraz zarządzania danymi (5.4.3. OPZ), dostawa sprzętu: skaner radiowy i tablet z aplikacją (5.4.4. OPZ), przeprowadzenie szkoleń (5.4.6. OPZ), demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących wraz z modułami radiowymi (5.4.1., 5.4.2 oraz 5.4.5. OPZ) w następujących ilościach: dla Gminy Iwaniska w ilości 662 zestawów oraz dla Gminy Bogoria w ilości 898 zestawów – wykonanie do 15 września 2020 r. 4. Etap IV tj. modernizacja systemów dziedzinowych w urzędach (5.3. OPZ.), demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących wraz z modułami radiowymi (5.4.1., 5.4.2. oraz 5.4.5. OPZ) w następujących ilościach: dla Gminy Iwaniska w ilości 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości 449 - Wykonanie do 15 czerwca 2021 r.” Jest: „Zamawiający wymaga realizacji zamówienia: 1. Etap I – tj. dostawa i wdrożenie ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI RADY (5.5. OPZ), modernizacja stron internetowych Gmin (5.6. OPZ), dostawa sprzętu (6 OPZ), dostawa i wdrożenie SYSTEMU e-WODA (5.4. OPZ) w zakresie: dostawy oprogramowania do odczytu i oprogramowania zestawów komunikacyjno-pomiarowych oraz zarządzania danymi (5.4.3. OPZ), dostawa sprzętu: skaner radiowy i tablet z aplikacją (5.4.4. OPZ), przeprowadzenie szkoleń (5.4.6. OPZ), demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących wraz z modułami radiowymi (5.4.1., 5.4.2 oraz 5.4.5. OPZ) w następujących ilościach: dla Gminy Iwaniska w ilości 662 zestawów oraz dla Gminy Bogoria w ilości 898 zestawów – wykonanie do 15 września 2020 r. 4. Etap IV tj. dostawa i wdrożenie portalu e-BOK (5.2. OPZ), modernizacja systemów dziedzinowych w urzędach (5.3. OPZ.), demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących wraz z modułami radiowymi (5.4.1., 5.4.2. oraz 5.4.5. OPZ) w następujących ilościach: dla Gminy Iwaniska w ilości 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości 449 - Wykonanie do 15 czerwca 2021 r.” Zamawiający przekazuje również zmodyfikowany TOM I – IDW wraz z załącznikami, TOM II – OPZ, TOM-III – Umowa zawierające wprowadzone zmiany. Ww. dokumenty zamieszczone w dniu 6 sierpnia 2019 roku są nieaktualne. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ i załączników są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. Zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 12:00, a termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 26 czerwca 2020 r. o godz. 13:00. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Załączniki: 1. zmodyfikowany TOM I – IDW wraz z załącznikami, 2. Zmodyfikowany TOM II – OPZ, 3. zmodyfikowany TOM III – Umowa, 4. TOM IV – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (GMINA IWANISKA), 5. TOM V – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (GMINA BOGORIA)
Leszek Niziałek
2020-06-18 15:17:04
Leszek Niziałek
2020-06-18 15:17:04
Dodanie pliku Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_Iwaniska.pdf do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK
Leszek Niziałek
2020-06-18 15:16:42
Leszek Niziałek
2020-06-18 15:16:42
Dodanie pliku Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_Bogoria.pdf do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK,
Leszek Niziałek
2020-06-18 15:16:22
Leszek Niziałek
2020-06-18 15:16:22
Dodanie pliku TOM_III_Wzor_umowy_z_Wykonawca.pdf do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsłu
Leszek Niziałek
2020-06-18 15:16:02
Leszek Niziałek
2020-06-18 15:16:02
Dodanie pliku 20200618_tekst_jednolity_TOM_II_Opis_Przedmiotu_Zamowienia.pdf do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BO
znalezionych: 7353 na 368 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl