Strona główna BIP
Urząd Miasta i Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Sołectwa
Rada Miejska

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
SołectwaDo druku

Lp.

Jednostka pomocnicza gminy

Zasięg terytorialny

Nazwisko i imię sołtysa

l.

Sołectwo Boduszów

wieś Boduszów

Stępień Teresa

2.

Sołectwo Borków

wieś Borków

Skotnicka Barbara

3.

Sołectwo Dziewiątle

wieś Dziewiątle

Wójcik Wioleta

4.

Sołectwo Gryzikamień

wieś Gryzikamień

Dziedzic Bogusław

5.

Sołectwo Garbowice

wieś Garbowice

Grześkiewicz Waldemar

6.

Sołectwo Iwaniska

wieś Iwaniska

Piszczela Beata

7.

Sołectwo Jastrzębska Wola

wieś Jastrzębska Wola

Piotrowicz Grażyna

8.

Sołectwo Kamieniec

wieś Kamieniec

Wójcik Tadeusz

9.

Sołectwo Kopiec

wieś Kopiec

Żabicka Janina

10.

Sołectwo Kujawy

wieś Kujawy

Sabat Jan

11.

Sołectwo Krępa

wieś Krępa

Mruk Andrzej

12.

Sołectwo Łopatno

wieś Łopatno

Grzesik Andrzej

13.

Sołectwo Marianów

wieś Marianów

Górczyński Stanisław

14.

Sołectwo Mydłów

wieś Mydłów

Stachurski Józef

15.

Sołectwo Nowa Łagowica

wieś Nowa Łagowica

Kargul Jan

16.

Sołectwo Przepiórów

wieś Przepiórów

Doleszek Zbigniew

17.

Sołectwo Radwan

wieś Radwan

Imiałkowska Jolanta

18.

Sołectwo Skolankowska Wola

wieś Skolankowska Wola

Strawa Eliza

19.

Sołectwo Stobiec

wieś Stobiec

Polański Jan

20.

Sołectwo Stara Łagowica

wieś Stara Łagowica

Łata Elżbieta

21.

Sołectwo Toporów

wieś Toporów

Bajak Jadwiga

22.

Sołectwo Tęcza

wsie: Tęcza ,Planta , Sobiekurów

Pietrzyk Stanisław

23.

Sołectwo Ujazd

wsie: Ujazd ,Haliszka

Pasik Urszula

24.

Sołectwo Wojnowice

wieś Wojnowice

Kwiatek Jolanta

25.

Sołectwo Wzory

wsie: Wzory, Zielonka, Kamienna Góra, Podzaldów

Bień Ewelina

26.

Sołectwo Wygiełzów

wieś Wygiełzów

Dąbrowska Dorota

27.

Sołectwo Zaldów

wieś Zaldów

Ścibisz Krzysztof


Załączone pliki
solectwa_gminy_iwaniska.png (solectwa_gminy_iwaniska.png - 117.423 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 11:42:40 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003.pdf (V-32-2003.pdf - 61.78 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 13:45:01 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z01-Boduszow.pdf (V-32-2003-Z01-Boduszow.pdf - 1027.751 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 13:46:05 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z02-Borkow.pdf (V-32-2003-Z02-Borkow.pdf - 1023.182 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 13:46:55 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z03-Dziewiatle.pdf (V-32-2003-Z03-Dziewiatle.pdf - 1024.048 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 13:47:55 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z04-Gryzikamien.pdf (V-32-2003-Z04-Gryzikamien.pdf - 1023.779 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 13:48:59 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z05-Garbowice.pdf (V-32-2003-Z05-Garbowice.pdf - 1024.091 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 13:50:02 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z06-Iwaniska.pdf (V-32-2003-Z06-Iwaniska.pdf - 1028.281 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 13:57:47 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z07-Kamieniec.pdf (V-32-2003-Z07-Kamieniec.pdf - 1024.283 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:08:19 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z08-Kopiec.pdf (V-32-2003-Z08-Kopiec.pdf - 1026.473 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:09:42 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z09-Kujawy.pdf (V-32-2003-Z09-Kujawy.pdf - 1026.42 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:11:15 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z10-Krepa.pdf (V-32-2003-Z10-Krepa.pdf - 1024.452 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:12:00 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z11-Jastrzebska_Wola.pdf (V-32-2003-Z11-Jastrzebska_Wola.pdf - 1026.932 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:12:58 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z12-Lopatno.pdf (V-32-2003-Z12-Lopatno.pdf - 1030.655 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:14:33 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z13-Marianow.pdf (V-32-2003-Z13-Marianow.pdf - 1027.408 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:15:19 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z14-Mydlow.pdf (V-32-2003-Z14-Mydlow.pdf - 1026.596 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:16:16 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z15-Nowa_Lagowica.pdf (V-32-2003-Z15-Nowa_Lagowica.pdf - 1027.79 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:17:15 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z16-Przepiorow.pdf (V-32-2003-Z16-Przepiorow.pdf - 1031.028 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:18:06 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z17-Radwan.pdf (V-32-2003-Z17-Radwan.pdf - 1032.02 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:18:56 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z18-Skolankowska_Wola.pdf (V-32-2003-Z18-Skolankowska_Wola.pdf - 1031.924 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:20:12 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z19_Stara_Lagowica.pdf (V-32-2003-Z19_Stara_Lagowica.pdf - 1029.938 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:23:23 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z20-Stobiec.pdf (V-32-2003-Z20-Stobiec.pdf - 1027.5 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:25:11 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z21-Toporow.pdf (V-32-2003-Z21-Toporow.pdf - 1025.266 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:27:37 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z22-Tecza.pdf (V-32-2003-Z22-Tecza.pdf - 1028.813 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:31:37 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z23-Ujazd.pdf (V-32-2003-Z23-Ujazd.pdf - 1037.013 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:32:39 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z24-Wojnowice.pdf (V-32-2003-Z24-Wojnowice.pdf - 1030.847 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:33:27 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z25-Wzory.pdf (V-32-2003-Z25-Wzory.pdf - 1036.836 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:34:33 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z26-Wygielzow.pdf (V-32-2003-Z26-Wygielzow.pdf - 1029.81 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:35:42 Redaktor: Małgorzata Gołyska
V-32-2003-Z27-Zaldow.pdf (V-32-2003-Z27-Zaldow.pdf - 1033.908 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 14:38:10 Redaktor: Małgorzata Gołyska

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 9510
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2019-08-19 14:15:04
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2019-08-19 14:15:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl