Sołectwa

Lp.

Jednostka pomocnicza gminy

Zasięg terytorialny

Nazwisko i imię sołtysa

l.

Sołectwo Boduszów

wieś Boduszów

Stępień Teresa

2.

Sołectwo Borków

wieś Borków

Skotnicka Barbara

3.

Sołectwo Dziewiątle

wieś Dziewiątle

Wójcik Wioleta

4.

Sołectwo Gryzikamień

wieś Gryzikamień

Dziedzic Bogusław

5.

Sołectwo Garbowice

wieś Garbowice

Grześkiewicz Waldemar

6.

Sołectwo Iwaniska

wieś Iwaniska

Piszczela Beata

7.

Sołectwo Jastrzębska Wola

wieś Jastrzębska Wola

Piotrowicz Grażyna

8.

Sołectwo Kamieniec

wieś Kamieniec

Wójcik Tadeusz

9.

Sołectwo Kopiec

wieś Kopiec

Żabicka Janina

10.

Sołectwo Kujawy

wieś Kujawy

Sabat Jan

11.

Sołectwo Krępa

wieś Krępa

Mruk Andrzej

12.

Sołectwo Łopatno

wieś Łopatno

Grzesik Andrzej

13.

Sołectwo Marianów

wieś Marianów

Górczyński Stanisław

14.

Sołectwo Mydłów

wieś Mydłów

Stachurski Józef

15.

Sołectwo Nowa Łagowica

wieś Nowa Łagowica

Kargul Jan

16.

Sołectwo Przepiórów

wieś Przepiórów

Doleszek Zbigniew

17.

Sołectwo Radwan

wieś Radwan

Imiałkowska Jolanta

18.

Sołectwo Skolankowska Wola

wieś Skolankowska Wola

Strawa Eliza

19.

Sołectwo Stobiec

wieś Stobiec

Polański Jan

20.

Sołectwo Stara Łagowica

wieś Stara Łagowica

Łata Elżbieta

21.

Sołectwo Toporów

wieś Toporów

Bajak Jadwiga

22.

Sołectwo Tęcza

wsie: Tęcza ,Planta , Sobiekurów

Pietrzyk Stanisław

23.

Sołectwo Ujazd

wsie: Ujazd ,Haliszka

Pasik Urszula

24.

Sołectwo Wojnowice

wieś Wojnowice

Kwiatek Jolanta

25.

Sołectwo Wzory

wsie: Wzory, Zielonka, Kamienna Góra, Podzaldów

Bień Ewelina

26.

Sołectwo Wygiełzów

wieś Wygiełzów

Dąbrowska Dorota

27.

Sołectwo Zaldów

wieś Zaldów

Ścibisz Krzysztof


Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu