Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Kierownicy i DyrektorzyDo druku
Kierownicy i Dyrektorzy
Oświadczenia majątkowe w roku 2018
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Iwaniskach Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok wicedyrektor Zespół Publicznych Szkół Publiczne Gimnazjum
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok Anna Adamczak
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Halina Pasiek - Wójcik za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznego Gimnazjum - wrzesień 2015r.
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za rok 2015
Oświadczenie majątkowe dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół za rok 2015
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Gminy Iwaniska za rok 2015
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Urzędu Gminy Iwaniska za rok 2015
Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniska za rok 2015
Oświadczenie majątkowe kierownika Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach filia w Jastrzębskiej Woli za rok 2015
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach filia w Ujeździe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach filia w Wygiełzowie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe kierownika Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach filia w Mydłowie za rok 2015
Oświadczenie majątkowe kierownika Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum w Iwaniskach za rok 2015
Oświadczenie majątkowe dyrektora Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za rok 2015
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół w roku 2017 na zakończenie pracy
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół w roku 2017 na rozpoczęcie pracy
Korekta oświadczeń majątkowych dyrektorów szkół w roku 2017 na rozpoczęcie pracy
Korekta oświadczeń majątkowych dyrektorów szkół w roku 2017 na zakończenie pracy
Korekta oświadczeń majątkowych za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenia majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
Oświadczenia majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przepiórowie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przepiórowie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli
Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 10359
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2017-05-18 08:51:09
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2017-05-18 08:51:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl