Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Sesja nr VII/2019Do druku
Sesja nr VII/2019
Załączone pliki
Raport_glosowania_20190116.pdfRaport z głosowania uchwał na VII sesji z 2019-01-16 (Raport_glosowania_20190116.pdf - 42.439 KB)
Data publikacji: 2019-01-17 10:33:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
VII-25-2019.pdfw sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr II/5/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Iwaniska. (VII-25-2019.pdf - 172.453 KB)
Data publikacji: 2019-01-17 14:33:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
VII-26-2019.pdfw sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (VII-26-2019.pdf - 200.922 KB)
Data publikacji: 2019-01-17 14:34:13 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
VII-27-2019.pdfw sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (VII-27-2019.pdf - 211.112 KB)
Data publikacji: 2019-01-17 14:36:02 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
VII-28-2019.pdfw sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Iwaniska ,,Posiłek w szkole i w domu” (VII-28-2019.pdf - 115.273 KB)
Data publikacji: 2019-01-17 14:37:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
VII-29-2019.pdfw sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywności (VII-29-2019.pdf - 111.471 KB)
Data publikacji: 2019-01-17 14:38:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
VII-30-2019.pdfw sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (VII-30-2019.pdf - 109.665 KB)
Data publikacji: 2019-01-17 14:40:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 115
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2019-01-31 10:42:20
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2019-01-31 10:42:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl