Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Iwaniska

Adres:
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40
E-mail:ug_iwaniska@kielce.home.pl
Strona www: www.iwaniska.home.pl

Numer ID: 687

Data publikacji:
2023-01-20 13:26:30

Przedmiot: Wykonanie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w roku 2023

Treść przetargu:
Zamawiający Iwaniska 20.01.2023r. Gmina Iwaniska ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska wod-kan@iwaniska.pl http://iwaniska.pl/bip Nr sprawy GW.I.270/1/2023 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy „Prawo Zamówień publicznych” z dnia 11 września 2019 r (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 zpóźn.zm.) I Przedmiot zamówienia Badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków na rok 2023 Zakres badań oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na rok 2023 1.Oczyszczalnia ścieków 1.1 ścieki oczyszczone w zakresie (BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna ) –ilość próbek w roku- 2szt 1.2 ścieki oczyszczone w zakresie(BZT5,ChZTCr, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, suma metali ciężkich ,Chlorki ,siarczany, fenole lotne, -ilość próbek w roku -1szt 1.3 woda powierzchniowa z odbiornika przed zrzutem z oczyszczalni ścieków w zakresie (BZT5,ChZTCr,zawiesina ogólna) –ilość próbek w roku -1szt 1.4 woda powierzchniowa z odbiornika po zrzucie z oczyszczalni ścieków w zakresie (BZT5,ChZTCr,zawiesina ogólna) –ilość próbek w roku -1szt 1.5 ścieki surowe w zakresie ((BZT5,ChZTCr, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny) –ilość próbek w roku -1szt 1.6 komunalne osady ściekowe zgodnie z wymogami ustawy–ilość próbek w roku -1szt 1.7 pobór średniodobowy–ilość próbek w roku -4szt 2.SUW Mydłów 2.1 ścieki z popłuczyn w zakresie (zawiesina ogólnie, żelazo(Fe) –ilość próbek w roku -6szt 2.2 pobór średniodobowy–ilość próbek w roku -6szt 3. Sieć wodociągowa 3.1 woda przeznaczona do spożycia –monitoring kontrolny–ilość próbek w roku -5szt 3.2 woda przeznaczona do spożycia –monitoring przeglądowy +magnez i wapń –ilość próbek w roku -2szt 3.3 woda surowa –substancje promieniotwórcze-ilość próbek w roku 1 4.Dokumenty 4.1 ksero Certyfikatu PCA z zakresem akredytacji III Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Najniższa wartość brutto -100% IV Oferta powinna zawierać a) wartość brutto dla jednostkowych zakresów badań i pomiarów V Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami: Leszek Niziałek W dni robocze w godź. 8.00-15.00 tel. /015/ 8601254 ; 505032533 VII miejsce i termin składania ofert oraz otwarcie: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska, sekretariat pok. Nr 3 pocztą lub e- mail wod-kan@iwaniska.pl do dnia 07 Luty 2023r.

Załączone pliki
Zaproszenie_na_badania_2023.pdfZaproszenie do złozenia oferty (Zaproszenie_na_badania_2023.pdf - 449.712 KB)
Data publikacji: 2023-01-20 13:25:40 Redaktor: Leszek Niziałek

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 163
Wprowadził do systemu: Leszek Niziałek, data: 2023-01-20 13:23:44
Opublikował: Leszek Niziałek, data publikacji: 2023-01-20 13:26:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu