Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Iwaniska

Adres:
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40
E-mail:ug_iwaniska@kielce.home.pl
Strona www: www.iwaniska.home.pl

Numer ID: 686

Data publikacji:
2023-01-16 11:08:01

Przedmiot: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS”,

Treść przetargu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, informuje, że w dniu 22.12.2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS”, numer postępowania: RG.271.7.2022. Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1710 ze zm.) informuje, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 pkt 3 ustawy Pzp postępowanie unieważniono.

Załączone pliki
Informacja_uniewaznienie_centrum.pdf (Informacja_uniewaznienie_centrum.pdf - 222.024 KB)
Data publikacji: 2023-01-16 11:10:02 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 126
Wprowadził do systemu: Zbigniew Kwiatkowski, data: 2023-01-16 11:08:01
Opublikował: Zbigniew Kwiatkowski, data publikacji: 2023-01-16 11:10:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu