Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Iwaniska

Adres:
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40
E-mail:ug_iwaniska@kielce.home.pl
Strona www: www.iwaniska.home.pl

Numer ID: 679

Data publikacji:
2022-12-07 14:24:11

Przedmiot: Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-
Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS

Treść przetargu:
Opis przedmiotu zamówienia. Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS 1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część nr 1: Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego Inwestycja dotyczy przebudowy i dostosowania budynku dworu w Przepiórowie o pow. użytkowej ok. 497,93 m2 dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego, w którym świadczone będą usługi rehabilitacyjne dla podopiecznych nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie. Powstanie sala gimnastyki, dwa pokoje masażu, pokój kąpieli suchych, pokój fizykoterapii z hydrojetami, gabinet fizykoterapii z wyposażeniem. Park Dworski zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne – powstaną parkingi, siłownie zewnętrzne, mała architektura, alejki spacerowe, oświetlenie parkowe oraz scena letnia o powierzchni zabudowy ok. 205,35 m2, w której będą się odbywać imprezy kulturalne. Część nr 2: Przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS (formuła zaprojektuj i wybuduj) Dwukondygnacyjny budynek szkoły podstawowej w Wygiełzowie, o pow. zabudowy ok. 787,10 m2 zostanie przebudowany i dostosowany dla potrzeb DPS-u. Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na budynek domu pomocy społecznej. Budynek domu pomocy społecznej dla 26 pensjonariuszy. Budynek będzie pełnił funkcje stałego pobytu dla osób starszych. Do istniejącego budynku projektuje się rozbudowę o niezależne klatki schodowe oraz windę. Ponadto projektuje się wykonanie piwnic pod całością budynku (pod salą sportową oraz pod mieszkaniami). Przebudowa polega na dostosowaniu funkcji istniejącego budynku do projektowanego przeznaczenia, tj. wydzielenia nowych pomieszczeń. Projektuje się dodatkowo potrzebną infrastrukturę tj. nowe przyłącze wody, przyłącze kanalizacji do projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 7,5 m3/dobę, zewnętrzną zalicznikową instalację elektryczną, agregat prądotwórczy, parking dla pracowników i gości pensjonariuszy, podziemny zbiornik gazu płynnego, instalację fotowoltaiczną na dachu budynku oraz miejsca rekreacji dla pensjonariuszy tj. alejki, ławki, fontannę wraz z nasadzeniem drzew i krzewów.

Załączone pliki
ogloszenie_o_zamowieniu_centrum.pdf (ogloszenie_o_zamowieniu_centrum.pdf - 203.42 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:25:04 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
SWZ_centrum_12.doc (SWZ_centrum_12.doc - 351.744 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:25:52 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_centrum.doc (zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_centrum.doc - 99.328 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:26:15 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Zalacznik_nr_1a_Wykaz_Osob_do_punktacji_centrum.docx (Zalacznik_nr_1a_Wykaz_Osob_do_punktacji_centrum.docx - 33.922 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:26:38 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_2a_Wzor_umowy_Czesc_1_centrum.docx (zalacznik_nr_2a_Wzor_umowy_Czesc_1_centrum.docx - 78.376 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:26:57 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_2b_Wzor_umowy_Czesc_2_centrum.docx (zalacznik_nr_2b_Wzor_umowy_Czesc_2_centrum.docx - 77.348 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:27:15 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_centrum.docx (zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_centrum.docx - 25.596 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:27:35 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_centrum.docx (zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_centrum.docx - 22.771 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:29:00 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_centrum.docx (zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_centrum.docx - 23.269 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:29:17 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_centrum.docx (zalacznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_centrum.docx - 23.374 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:29:36 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubiegających_się_o_udzie_centrum.docx (zalacznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubiegających_się_o_udzie_centrum.docx - 22.331 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:29:56 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_podwykonawcach_centrum.doc (zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_podwykonawcach_centrum.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:30:23 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Zalacznik_nr_7_Wykaz_Osob_centrum.docx (Zalacznik_nr_7_Wykaz_Osob_centrum.docx - 38.259 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:30:42 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_8_Wykaz_robot_centrum.doc (zalacznik_nr_8_Wykaz_robot_centrum.doc - 89.6 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:31:00 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Zalacznik_nr_9_istotne_postanowienia_centrum.doc (Zalacznik_nr_9_istotne_postanowienia_centrum.doc - 84.48 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:31:21 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Program funkcjonalno uzytkowy Wygielzow.pdf (Program funkcjonalno uzytkowy Wygielzow.pdf - 1226.336 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:47:48 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
wygielzow.zip (wygielzow.zip - 46778.742 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:50:04 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
PR-Przepiórow elektryka.pdf (PR-Przepiórow elektryka.pdf - 393.958 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:50:34 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
PR-Oswietlenie terenu.pdf (PR-Oswietlenie terenu.pdf - 394.789 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:51:38 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
PR-Przepiorow elektryka.pdf (PR-Przepiorow elektryka.pdf - 393.958 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:52:28 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
SST-Roboty elektryczne.pdf (SST-Roboty elektryczne.pdf - 986.558 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:53:05 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
SSt Oswietlenie Przepiorow.pdf (SSt Oswietlenie Przepiorow.pdf - 986.558 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:53:36 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
6A RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA - PRZEPIoRoW DWoR P.B.pdf (6A RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA - PRZEPIoRoW DWoR P.B.pdf - 521.786 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:53:59 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
7A RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA - ZESTAWIENIE - PRZEPIoRoW DWoR P.B.pdf (7A RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA - ZESTAWIENIE - PRZEPIoRoW DWoR P.B.pdf - 954.087 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:54:23 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
8A RZUT PIeTRA - TECHNOLOGIA - PRZEPIoRoW DWoR P.B.pdf (8A RZUT PIeTRA - TECHNOLOGIA - PRZEPIoRoW DWoR P.B.pdf - 735.369 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:54:50 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
9A RZUT PIeTRA - TECHNOLOGIA - ZESTAWIENIE - PRZEPIoRoW DWoR P.B.pdf (9A RZUT PIeTRA - TECHNOLOGIA - ZESTAWIENIE - PRZEPIoRoW DWoR P.B.pdf - 649.673 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:55:14 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Ekspertyza techniczna.pdf (Ekspertyza techniczna.pdf - 7912.884 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:56:06 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Program funkcjonalno uzytkowy Wygielzow_12.pdf (Program funkcjonalno uzytkowy Wygielzow_12.pdf - 1226.336 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 14:59:03 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Projekt architektoniczno-budowlany.pdf (Projekt architektoniczno-budowlany.pdf - 53857.262 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:02:41 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Projekt budowlany.pdf (Projekt budowlany.pdf - 29002.131 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:04:15 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
PRZEPIoRoW - INST. WEWNeTRZNE  (przedmiar).pdf (PRZEPIoRoW - INST. WEWNeTRZNE (przedmiar).pdf - 481.853 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:04:34 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
PRZEPIoRoW DWoR 2022przedmiar.pdf (PRZEPIoRoW DWoR 2022przedmiar.pdf - 372.347 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:05:02 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
PRZEPIoRoW-ZAGOSPODAROWANIE 01przedmiar.pdf (PRZEPIoRoW-ZAGOSPODAROWANIE 01przedmiar.pdf - 304.853 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:05:27 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
PT_architektura.pdf (PT_architektura.pdf - 48924.5 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:07:48 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
PT_instalacje_elektryczne.pdf (PT_instalacje_elektryczne.pdf - 40841.849 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:09:44 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
PT_konstrukcja_budynek_dworu.pdf (PT_konstrukcja_budynek_dworu.pdf - 47766.464 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:15:26 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
PT_konstrukcja_scena.pdf (PT_konstrukcja_scena.pdf - 48956.428 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:19:24 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
STWIORB_SANITARNE.pdf (STWIORB_SANITARNE.pdf - 1319.353 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:19:48 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
STWiOR-PRZEPIoRoW  zagospodarowanie terenu.doc (STWiOR-PRZEPIoRoW zagospodarowanie terenu.doc - 506.88 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:20:11 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
STWiOR-PRZEPIoRoW.doc (STWiOR-PRZEPIoRoW.doc - 472.064 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:20:32 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
wygielzow_PFU.zip (wygielzow_PFU.zip - 46778.742 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 15:23:00 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-01.pdf (S-01.pdf - 240.876 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:22:05 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-02.pdf (S-02.pdf - 613.747 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:22:34 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-03.pdf (S-03.pdf - 381.089 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:22:58 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-04.pdf (S-04.pdf - 207.534 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:23:26 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-05.pdf (S-05.pdf - 167.036 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:23:51 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-06.pdf (S-06.pdf - 736.355 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:24:24 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-07.pdf (S-07.pdf - 477.477 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:24:58 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-08.pdf (S-08.pdf - 213.156 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:25:24 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-09.pdf (S-09.pdf - 1013.997 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:25:56 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-10.pdf (S-10.pdf - 491.606 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:26:24 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-11.pdf (S-11.pdf - 820.277 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:26:55 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-12.pdf (S-12.pdf - 545.146 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:27:40 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-13.pdf (S-13.pdf - 642.493 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:28:14 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
S-14.pdf (S-14.pdf - 264.161 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 20:28:44 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
001-050.pdf (001-050.pdf - 30728.641 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 21:27:12 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
051-100.pdf (051-100.pdf - 33555.071 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 21:28:08 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
101-113.pdf (101-113.pdf - 12121.222 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 21:28:43 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
001-050_1.pdf (001-050_1.pdf - 38388.951 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 21:30:50 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
051-100_2.pdf (051-100_2.pdf - 18968.706 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 21:31:32 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
101-125_3.pdf (101-125_3.pdf - 49338.524 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 21:32:50 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
31A ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ_PRZEPIorowW_DWOR_P_B.pdf (31A ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ_PRZEPIorowW_DWOR_P_B.pdf - 215.377 KB)
Data publikacji: 2022-12-08 23:24:46 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Wersja nieedytowalna.rar (Wersja nieedytowalna.rar - 3528.717 KB)
Data publikacji: 2022-12-12 15:05:01 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Informacja_dla_Wykonawcow_nr_1_centrum.doc (Informacja_dla_Wykonawcow_nr_1_centrum.doc - 44.032 KB)
Data publikacji: 2022-12-19 20:55:11 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Zalacznik_nr_7_Wykaz_Osob_po_modyfikacji_centrum.docx (Zalacznik_nr_7_Wykaz_Osob_po_modyfikacji_centrum.docx - 37.049 KB)
Data publikacji: 2022-12-19 20:55:52 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_5_centrum.docx (zalacznik_nr_5_centrum.docx - 22.331 KB)
Data publikacji: 2022-12-21 14:57:39 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 426
Wprowadził do systemu: Zbigniew Kwiatkowski, data: 2022-12-07 14:24:11
Opublikował: Zbigniew Kwiatkowski, data publikacji: 2022-12-07 15:27:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu