Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Iwaniska

Adres:
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40
E-mail:ug_iwaniska@kielce.home.pl
Strona www: www.iwaniska.home.pl

Numer ID: 677

Data publikacji:
2022-12-05 13:18:19

Przedmiot: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA --„Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydłowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj”,

Treść przetargu:
Iwaniska, dnia 05.12.2022 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, informuje, że w dniu 01.12.2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydłowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj”, numer postępowania: RG.271.6.2022. Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1710 ze zm.) informuje, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 pkt 3 ustawy Pzp postępowanie unieważniono.

Załączone pliki
informacja_o_uniewaznieniu_MYDLOWIEC.doc (informacja_o_uniewaznieniu_MYDLOWIEC.doc - 47.616 KB)
Data publikacji: 2022-12-05 13:19:13 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 171
Wprowadził do systemu: Zbigniew Kwiatkowski, data: 2022-12-05 13:18:19
Opublikował: Zbigniew Kwiatkowski, data publikacji: 2022-12-05 13:19:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu