Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Iwaniska

Adres:
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40
E-mail:ug_iwaniska@kielce.home.pl
Strona www: www.iwaniska.home.pl

Numer ID: 671

Data publikacji:
2022-11-15 14:37:52

Przedmiot: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem
na deficyt budżetu /wydatki inwestycyjne/ i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Treść przetargu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu /wydatki inwestycyjne/ i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu /wydatki inwestycyjne/ i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 grudnia 2033 roku. 3. Kwota kredytu: 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). 4. Okres karencji w spłacie kapitału do 31.03.2024 roku 5. Naliczenie odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, a spłata odsetek nastąpi w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał co 3 miesiące rozpoczynając od 31.12.2022 r.

Załączone pliki
Ogloszenie_o-wyniku_postepowania_kredyt_11.pdf (Ogloszenie_o-wyniku_postepowania_kredyt_11.pdf - 107.59 KB)
Data publikacji: 2022-11-15 14:45:09 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 47
Wprowadził do systemu: Zbigniew Kwiatkowski, data: 2022-11-15 14:37:52
Opublikował: Zbigniew Kwiatkowski, data publikacji: 2022-11-15 14:45:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu