Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Iwaniska

Adres:
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40
E-mail:ug_iwaniska@kielce.home.pl
Strona www: www.iwaniska.home.pl

Numer ID: 669

Data publikacji:
2022-10-18 09:52:39

Przedmiot: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY zadania pn. „Remont dróg gminnych w Gminie Iwaniska”.

Treść przetargu:
Iwaniska, dnia 18.10.2022 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, informuje, że w dniu 30.09.2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Remont dróg gminnych w Gminie Iwaniska”. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 18.10.2022 r. Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Część 1 i 3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas, Piaseczno, 27-670 Łoniów, Część 2 - Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, 28-200 Staszów, która uzyskała najwyższą liczbę punktów: Numer oferty Nazwa i siedziba wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie Część 1 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno, 27-670 Łoniów 60,00 40,00 100,00 Część 2 6 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl 28-200 Staszów 60,00 40,00 100,00 Część 3 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno, 27-670 Łoniów 60,00 40,00 100,00 Zamawiający ocenił oferty pozostałych Wykonawców następująco: Numer oferty Nazwa i siedziba wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie Część 1 1 KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. 23-200 Kraśnik Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o. 27-600 Sandomierz 43,57 40,00 83,57 3 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ROADSTAR SP. Z O.O. 27-200 Starachowice 39,84 40,00 79,84 4 TRAKT S.A. Szczukowskie Górki, 26-065 Piekoszów 41,33 40,00 81,33 5 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. 28-200 Staszów 44,62 40,00 84,62 6 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl 28-200 Staszów 59,19 40,00 99,19 Część 2 1 KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. 23-200 Kraśnik Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o. 27-600 Sandomierz 53,21 40,00 93,21 3 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ROADSTAR SP. Z O.O. 27-200 Starachowice 44,65 40,00 84,65 4 TRAKT S.A. Szczukowskie Górki, 26-065 Piekoszów 50,08 40,00 90,08 Część 3 1 KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. 23-200 Kraśnik Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o. 27-600 Sandomierz 46,63 40,00 86,63 3 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ROADSTAR SP. Z O.O. 27-200 Starachowice 39,04 40,00 79,04 4 TRAKT S.A. Szczukowskie Górki, 26-065 Piekoszów 39,28 40,00 79,28 5 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. 28-200 Staszów 44,74 40,00 84,74 6 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl 28-200 Staszów 58,76 40,00 98,76

Załączone pliki
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_D_272_7_2022.pdf (Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_D_272_7_2022.pdf - 712.357 KB)
Data publikacji: 2022-10-18 09:52:28 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 184
Wprowadził do systemu: Zbigniew Kwiatkowski, data: 2022-10-18 09:51:51
Opublikował: Zbigniew Kwiatkowski, data publikacji: 2022-10-18 09:52:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu