Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Iwaniska

Adres:
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40
E-mail:ug_iwaniska@kielce.home.pl
Strona www: www.iwaniska.home.pl

Numer ID: 664

Data publikacji:
2022-09-15 19:23:58

Przedmiot: „Remont dróg gminnych w Gminie Iwaniska”

Treść przetargu:
Opis przedmiotu zamówienia. „Remont dróg gminnych w Gminie Iwaniska” 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Remont dróg gminnych w Gminie Iwaniska. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1: remont drogi gminnej o nr 327038 T Stobiec przez wieś o dł. 765 mb. od km 0+000 do km 0+765 Zakres robót:  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,  wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem istniejących zawyżonych poboczy, z wykonaniem opaski ziemnej za krawędzią pobocza,  mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy,  odcinkowe przykrawędziowe odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy użyciu nowych materiałów (ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy),  oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej skropieniem, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,  wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,  plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,  zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących skrzyżowaniach i zjazdach w technologii bitumicznej i z kruszywa,  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Część 2: remont drogi gminnej o nr 327057 T Podzaldów – Zaldów o dł. 700 mb. od km 0+000 do km 0+700 Zakres robót:  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,  wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem istniejących zawyżonych poboczy, z wykonaniem opaski ziemnej za krawędzią pobocza,  mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy,  odcinkowe odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy użyciu nowych materiałów (ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy),  oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej skropieniem, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,  wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,  plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza / korytka ściekowego a granicą pasa drogowego wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,  remont istniejących elementów odwodnienia (ścieki prefabrykowane) przy użyciu nowych materiałów,  zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących skrzyżowaniach i zjazdach w technologii bitumicznej i z kruszywa,  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Część 3: remont drogi gminnej o nr 327037 T Stobiec - droga państwowa – Wojnowice o dł. 755 mb. od km 1+560 do km 2+315 Zakres robót:  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,  wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem istniejących zawyżonych poboczy, z wykonaniem opaski ziemnej za krawędzią pobocza, z odmuleniem istniejących rowów,  mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy,  oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej skropieniem, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,  wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,  plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,  zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących skrzyżowaniach i zjazdach w technologii bitumicznej i z kruszywa,  oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami,  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Załączone pliki
ogLoszenie_o_zamowieniu_15.pdf (ogLoszenie_o_zamowieniu_15.pdf - 218.516 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:25:11 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Przedmiar_Remont DG o nr 327037 T Stobiec_droga panstwowa_Wojnowice_755_U_d_15.pdf (Przedmiar_Remont DG o nr 327037 T Stobiec_droga panstwowa_Wojnowice_755_U_d_15.pdf - 53.668 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:25:46 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Przedmiar_Remont DG o nr 327038 T Stobiec przez wies_765_U_d_15.pdf (Przedmiar_Remont DG o nr 327038 T Stobiec przez wies_765_U_d_15.pdf - 53.133 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:26:02 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Przedmiar_Remont DG o nr 327057 T Podzaldow_Zaldow_700_U_d_15.pdf (Przedmiar_Remont DG o nr 327057 T Podzaldow_Zaldow_700_U_d_15.pdf - 53.3 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:26:26 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
SWZ_roboty_budowlane_15.doc (SWZ_roboty_budowlane_15.doc - 310.784 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:26:50 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Wniosek nr 1_Czesc_opisowa_15.zip (Wniosek nr 1_Czesc_opisowa_15.zip - 316.7 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:27:07 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Wniosek nr 1_Czesc_rysunkowa_15.zip (Wniosek nr 1_Czesc_rysunkowa_15.zip - 10647.913 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:27:53 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Wniosek nr 1_Organizacja_ruchu_15.zip (Wniosek nr 1_Organizacja_ruchu_15.zip - 19561.625 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:28:52 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Wniosek nr 2_Czesc_opisowa_d_15.zip (Wniosek nr 2_Czesc_opisowa_d_15.zip - 316.511 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:29:11 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Wniosek nr 2_Czesc_rysunkowa_d_15.zip (Wniosek nr 2_Czesc_rysunkowa_d_15.zip - 7947.974 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:29:47 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Wniosek nr 2_Organizacja_ruchu_d_15.zip (Wniosek nr 2_Organizacja_ruchu_d_15.zip - 16579.729 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:30:41 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Wniosek nr 3_Czesc_opisowa_15.zip (Wniosek nr 3_Czesc_opisowa_15.zip - 217.029 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 15:31:02 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Wniosek nr 3_Czesc_rysunkowa_15.zip (Wniosek nr 3_Czesc_rysunkowa_15.zip - 4944.567 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 19:17:01 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Wniosek nr 3_Organizacja_ruchu_15.zip (Wniosek nr 3_Organizacja_ruchu_15.zip - 9384.484 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 19:17:44 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_15.doc (zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_15.doc - 97.792 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 19:19:40 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_2_Wzor_umowy_15.docx (zalacznik_nr_2_Wzor_umowy_15.docx - 63.782 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 19:19:59 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_15.docx (zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_15.docx - 21.639 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 19:20:17 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_15.docx (zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie_15.docx - 21.404 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 19:20:38 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_15.docx (zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_15.docx - 22.218 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 19:21:03 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_15.docx (zalacznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_15.docx - 22.337 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 19:21:21 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_się_o_udzie_15.docx (zalacznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_się_o_udzie_15.docx - 21.217 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 19:21:41 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_podwykonawcach_15.doc (zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_podwykonawcach_15.doc - 34.816 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 19:22:17 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Zalacznik_nr_7_istotne_postanowienia_15.doc (Zalacznik_nr_7_istotne_postanowienia_15.doc - 77.312 KB)
Data publikacji: 2022-09-15 19:22:40 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
odpowiedz_na_zapytanie_dot_zamowienia_publ_21.pdf (odpowiedz_na_zapytanie_dot_zamowienia_publ_21.pdf - 225.24 KB)
Data publikacji: 2022-09-21 20:22:49 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Informacja_dla_Wykonawcow_nr_1_27.doc (Informacja_dla_Wykonawcow_nr_1_27.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2022-09-27 10:36:57 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski
Zalaczni_ nr_5_do_SWZ_15.docx (Zalaczni_ nr_5_do_SWZ_15.docx - 25.183 KB)
Data publikacji: 2022-09-27 10:37:20 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 313
Wprowadził do systemu: Zbigniew Kwiatkowski, data: 2022-09-15 15:24:14
Opublikował: Zbigniew Kwiatkowski, data publikacji: 2022-09-15 19:23:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu