Uchwały 2002

Wersja do druku

                                  

                                    Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach                 

 

                                      Kadencja 2002 -2006

 

                                       

                                              

                                                    Uchwała Nr I/l/2002

                                                 Rady  Gminy w Iwaniskach

                                                   z dnia l8 listopada  2002 r

 

 

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  w Iwaniskach .

 

 

                               Na podstawie art. l8  ust. 2 pkt.15  w związku z art. l9  ust.l ustawy  z dnia 8 marca  l990 r  o samorządzie gminnym  / tekst jednolity z 2001 r  Dz.U.Nr 142 poz.l591  z późń. zm./ Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje :

 

 

                                                             § l

 

Wybiera  się radnego Jerzego Pietrzyka  na Przewodniczącego Rady Gminy  Iwaniska.

                                                              

                                                             § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska

 

                                                              § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący obrad

                                                                                                     Zdzisław  Cieszkowski

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                                 UCHWAŁA   Nr I/2/ 2002

 

                                  Rady Gminy w Iwaniskach

                                 

                                  z dnia l8 listopada 2002 r

 

 

w  sprawie :  wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy w Iwaniskach.

 

 

                      Na podstawie art.l8 ust.2 pkt. 15 w związku  z art.l9 ust.l  ustawy z dnia 8 marca  l990 r  o samorządzie gminnym / tekst jednolity  z 2001 r  Dz.U.Nr 142 poz.l591  z późń. zm./

Rada Gminy w Iwaniskach  uchwala co następuje :

 

 

                                                                    § 1

 

Wybiera się radnego Pawła Fliska  na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Iwaniskach.

                                                                 

                                                                  § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska

 

                                                                  § 3

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady  Gminy

                                                                                            Jerzy Pietrzyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Uchwała     Nr II/3/2002

                                       

                                        Rady  Gminy w Iwaniskach

 

                                        Iwaniskach dnia 27 listopada 2002 r

 

 

 

 

 

w sprawie : powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Iwaniskach .

 

 

                

                  Na podstawie  art.l8  a  ust. l i 2  ustawy z dnia 8 marca l990 r  o samorządzie gminnym  / tekst jednolity z 2001 r Dz.U.Nr 142 poz. l591  z późń. zm./ Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje :

                

 

                                                                  § 1

 

Powołuje  Komisję Rewizyjną  Rady Gminy w Iwaniskach   w składzie :

 

l. Mirosław Wójtowicz         - przewodniczący

 

2. Jan Beraś                           - członek

 

3. Andrzej  Ścibisz                - członek

 

                                                               § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska

 

                                                              § 3

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia        

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Jerzy  Pietrzyk

 

 

 

                                            Uchwała  Nr II/4/2002

                                             Rady Gminy w Iwaniskach

                                             Iwaniskach dnia 27 listopada 2002 r

 

 

   

 

w sprawie : powołania  stałych  komisji Rady Gminy.

 

 

 

                 Na podstawie art. 21  ust.l ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym  / tekst jednolity z 2001 r  Dz.U. Nr 142  poz.l591 z późń. zm./ Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje :

 

 

                                                           § 1

 

Powołuje n/w komisje Rady Gminy w Iwaniskach :

 

1.      Komisję Planu ,Budżetu,

2.      Komisję Oświaty, Kultury ,Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego,

3.      Komisję  d/s. Rolnictwa  i Rozwoju Gospodarczego    Gminy.

                                                      

 

                                                           § 2

 

Składy osobowe poszczególnych komisji  określa załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

                                                          § 3

 

Przedmiot działania komisji określony zostanie odrębną uchwałą.

                                                         

                                                          § 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

                                                         § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                        

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Jerzy Pietrzyk

                                                           

 

 

                                                 

                                                                                    Załącznik Nr l do uchwały Nr II/4/2002

                                                                                             Rady Gminy w Iwaniskach

                                                                                      Iwaniskach dnia 27 listopada 2002 r

 

 

 

 

l. KOMISJA  PLANU, BUDŻETU

 

 

l. Przewodniczący  - Wojciech Wiktor

2. Członkowie :

         - Zdzisław  Cieszkowski

         - Paweł Flisek

         - Stanisław Górczyński

         - Andrzej  Ścibisz

 

 

 

II. Komisja  Oświaty ,Kultury ,Zdrowia i Bezpieczeństwa  Publicznego.

 

 

l. Przewodniczący   - Józef  Krzemiński

2. Członkowie :

            - Zdzisław Cieszkowski

            - Piotr  Kidoń

 

 

 

 

III. Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego  Gminy .

 

 

 

l. Przewodniczący  - Stanisław  Pietrzyk

2. Członkowie :

              - Stanisław Górczyński

               - Józef Krzemiński

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Jerzy Pietrzyk

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2045

Wprowadził(a) do systemu: Leszek Niziałek, data: 2003-07-21 14:13:14
Opublikował(a): Leszek Niziałek, data publikacji: 2003-07-21 14:13:14
Ostatnia zmiana: Ireneusz Ciepiela, data: 2005-02-10 08:56:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony