Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach

2022-12-01 08:30:37 Ogłoszenia o naborze

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska informuje, że w wyniku naboru na wymienione stanowisko wybrana została Pani Agata Kończak zam. Skolankowska Wola

Uzasadnienie dokonania wyboru:
Pani Agata Kończak w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania stawiane na w/w stanowisku określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada niezbędną wiedzę merytoryczną i praktyczną.

Zobacz również: