Wynik naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach

2020-12-03 11:48:30 Ogłoszenia o naborze

Wynik naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Na wolne stanowisko Kierownika Opieki Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Wójt Gminy Iwaniska informuje, że w wyniku naboru na wymienione stanowisko wybrana została Pani Beata Słoczyńska zam. Iwaniska

Uzasadnienie dokonania wyboru:
Pani Beata Słoczyńska w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania stawiane na w/w stanowisku określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną i praktyczną oraz doświadczenie

Zobacz również: