Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach

2020-11-16 11:08:35 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach

wynik

Zobacz również: