Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-11-22 13:49:15
Wygasł: 2018-12-04
„Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2019 roku”
Opublikowany: 2018-08-06 10:07:57
Wygasł: 2018-08-28
Wykaz nieruchomości nr 78 przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów.
Opublikowany: 2018-08-02 11:37:09
Wygasł: 2018-08-24
Wykaz nieruchomości nr 573, 567 położonych w obrębie Mydłów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Opublikowany: 2018-07-13 10:16:19
Wygasł: 2018-07-19
Zamawiający Gmina Iwaniska jako Lider projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria”, polegającego na: Zakup niezbędnego sprzętu oraz uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego u Lidera i Partnera projektu. Celami głównymi projektu są: udostępnienie nowych e-usług; zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom tych jednostek korzystania z nowych e-usług publicznych. Celem szczegółowym jest poprawa zarządzania i uzyskania oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług w tych jednostkach. Dodatkowym celem jest ułatwienie dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych i umożliwienie takim osobom aktywnego udziału w życiu społecznym w ramach niniejszego projektu e-Usług Publicznych.
Opublikowany: 2018-06-26 15:36:25
Wygasł: 2018-07-09
INFORMACJA O WYNIKACH Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu informuje, że na wykonanie zamówienia pn. Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Kamieniec, gm. Iwaniska została wybrana oferta: USŁUGI REMONTOWO -BUDOWLANE ZBIGNIEW DZIUBA, 28-200 Koniemłoty, ul. Szkolna 31

znalezionych: 534 na 107 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl