Strona główna BIP
Urząd Miasta i Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Sołectwa
Rada Miejska

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"Do druku
Iwaniska, dnia 22.01.2010r. RG. 761/1/2009 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015”. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c i pkt 14, art.39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art.42, art.47, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015”. Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tzn. z projektem aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015”, uzgodnieniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.12.2009r., znak: RDOŚ-26-WPN.II-0713-88/09/an oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 18.12.2009r., znak SE.V-4410/126/GK/09, w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, pokój nr 7, tel. (015) 860 12 54. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko: 1.w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, 27-570 Iwaniska, ul. Rynek 3, 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, 27-570 Iwaniska, ul. Rynek 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres inwestycje@iwaniska.pl w terminie do 22 lutego 2010r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Iwaniska. Wójt Gminy Iwaniska mgr Marek Staniek

Załączone pliki
obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_prognozy_do_projektu_aktualizacji_ LPR.doc (obwieszczenie_o_przystapieniu_do_opracowania_prognozy_do_projektu_aktualizacji_ LPR.doc - 26.112 KB)
Data publikacji: 2010-01-22 13:04:28 Redaktor: Małgorzata Gołyska

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 860
Utworzył: Małgorzata Gołyska, data utworzenia: 2010-01-22 13:19:30
Opublikował: Małgorzata Gołyska, data publikacji: 2010-01-22 13:19:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl