Sesja nr LIX/2022

Wersja do druku

Sesja nr LIX/2022
Załączone pliki:

W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
(LIX-274-2022.pdf - 70.708 KB) Data publikacji: 2022-03-31 15:00:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2022 r.
(LIX-276-2022.pdf - 84.401 KB) Data publikacji: 2022-03-31 15:01:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
W sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
(LIX-277-2022.pdf - 59.676 KB) Data publikacji: 2022-03-31 15:02:08 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2021 r.
(LIX-279-2022-scalony.pdf - 1266.405 KB) Data publikacji: 2022-03-31 15:02:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
w sprawie: nabycia w użyczenie części budynku OSP Iwaniska
(LIX-280-2022.pdf - 56.041 KB) Data publikacji: 2022-03-31 15:03:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
(LIX-281-2022-scalony.pdf - 129.405 KB) Data publikacji: 2022-03-31 15:03:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwaniska na lata 2022-2025
(LIX-282-2022-scalony.pdf - 308.079 KB) Data publikacji: 2022-03-31 15:04:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LIX-283-2022-scalony.pdf - 322.329 KB) Data publikacji: 2022-03-31 15:04:25 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.
(LIX-284-2022-scalony.pdf - 230.899 KB) Data publikacji: 2022-03-31 15:04:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LIX sesji z 2022-03-28
(Raport_glosowania_20220328.pdf - 64.677 KB) Data publikacji: 2022-03-31 15:05:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach o uchyleniu uchwały
(LIX-276-2022-wyrok.pdf - 447.922 KB) Data publikacji: 2022-10-20 11:22:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 117

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Bezdzietny, data: 2022-03-31 14:57:46
Opublikował(a): Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2022-03-31 15:06:04
Ostatnia zmiana: Grzegorz Bezdzietny, data: 2022-10-20 11:22:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony