Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Sesja nr XXIII/2019Do druku
Sesja nr XXIII/2019

część 1część 2Załączone pliki
Raport_glosowania_201900926.pdfRaport z głosowania uchwał na XXIII sesji z 2019-09-26 (Raport_glosowania_201900926.pdf - 41.67 KB)
Data publikacji: 2019-09-30 14:47:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-87-2019-scalony.pdfw sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska. (XXIII-87-2019-scalony.pdf - 128.999 KB)
Data publikacji: 2019-09-30 14:49:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-88-2019.pdfzmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Opatowie. (XXIII-88-2019.pdf - 69.576 KB)
Data publikacji: 2019-10-03 08:12:06 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-89-2019-scalony.pdfw sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 rok. (XXIII-89-2019-scalony.pdf - 245.906 KB)
Data publikacji: 2019-09-30 14:50:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-90-2019.pdfw sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXIII-90-2019.pdf - 170.519 KB)
Data publikacji: 2019-10-03 11:52:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-91-2019.pdfw sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iwaniska (XXIII-91-2019.pdf - 74.189 KB)
Data publikacji: 2019-10-03 11:53:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 118
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2019-10-24 09:30:47
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2019-10-24 09:30:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl