Strona główna BIP
Urząd Miasta i Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Sołectwa
Rada Miejska

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Wójt Gminy Iwaniska zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn: Gminny Program wspierania rodziny na lata 2019 - 2021.Do druku
Wójt Gminy Iwaniska zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn: Gminny Program wspierania rodziny na lata 2019 - 2021.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 21.02..2019 r. i zostan zakończone w dniu 03.03.2019r.

Opinie/ uwagi propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 03.03.2019 r. wg załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji projektu należy przesłać na adres poczty elektronicznej ops_iwa@go2.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Iwaniskach ul. Rynek 3. Treść projektu programu i formularz opinii znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach i www.bip.gov.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach

Załączone pliki
skanowanie0188.pdfZaproszenie do udziału w konsultacjach (skanowanie0188.pdf - 133.824 KB)
Data publikacji: 2019-02-21 22:33:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
skanowanie0187.pdfProjekt uchwały w sprawie programu (skanowanie0187.pdf - 275.148 KB)
Data publikacji: 2019-02-21 22:35:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
skanowanie0190.pdfZałacznik do projektu uchwały w sprawie programu (skanowanie0190.pdf - 3241.411 KB)
Data publikacji: 2019-02-21 22:38:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
skanowanie0189.pdfFormularz zgłoszenia opinii (skanowanie0189.pdf - 134.367 KB)
Data publikacji: 2019-02-21 22:41:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 198
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2019-02-21 22:41:35
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2019-02-21 22:41:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl