Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2018Do druku
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2018
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie odwołania Pana Wacława Słowika ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Iwaniska w 2018 roku.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.:
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych Szkoły Podstawowej w Mydłowie, uczniów i nauczycieli.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 6 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn.:
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydłów".
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018rok.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ogłoszeniu wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Rynek 1 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i k
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe-dobudowa"
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Rozbudowa budynku szkolnego w Jastrzębskie Woli - dobudowa sal dydaktycznych"
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne".
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 marca 2018r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2017 rok
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Iwaniska w 2018 roku
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie.
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Iwaniska".
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorom Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielenia pożyczek z budżetu Gminy Iwaniska dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 maja 2018r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 czerwiec 2018r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do oddania w dzierżawę położonego w obrębie Iwaniskach, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 czerwiec 2018r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach za rok 2017
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 czerwiec 2018r.
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwiec 2018r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska" - II etap
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwiec 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Fitek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowan
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwiec 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Jolanta Anzel, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 czerwiec 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 czerwiec 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolne
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu "Dobry start"
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie.
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Iwaniska
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości.
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2 sierpnia 2018r. W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Mydłów, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2018r. W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Toporów, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu rea
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 września 2018r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 września 2018r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Konserwacja i remont 2 grobów żołnierzy Polskich z okresu II wojny światowej usytuowanych na cmentarzu parafialnym w miejs
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2018r. w sprawie: powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwaniska.
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 września 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Kolejowej 1 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Iwaniska
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2018r. W sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego, oraz wójtów, burmistrzów i prezydent
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 października 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 października 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019 - 2033 roku.
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy: ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie Mydłów, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pn.
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne"
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 372
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2018-05-07 09:41:34
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2018-05-07 09:41:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl