Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2017Do druku
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2017
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Iwaniska w 2017 roku.
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, które zostały zniszczone lub uszkodzone w procesie wydawania dowodów osobistych.
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez pojazd ciężarowy marki IVECO o nr. rej. TOP 05XH
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 6 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie scentralizowania rozliczeń podatku od towarów i usług(VAT) w Gminie Iwaniska i jej jednostkach organizacyjnych
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian do Zarządzenia nr 88/07 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie zasad rozliczania przejazdów samochodami nie będącymi własnością Gminy do celów s
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Marianów, Kujawy - (roboty wykoń
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 marca 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przepiórowie".
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej w obrębie Wojnowice, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska na rok szkolny 2017/2018.
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 marca 2017r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2016 rok
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Iwaniska - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Iwaniska
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Iwaniska".
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iwaniska dla samorządowych instytucji kultury.
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Iwaniska".
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Iwaniska.
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Iwaniska
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 maja 2017r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Iwaniska dla gminnych jednostek budżetowych w 2017 r.
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 maja 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Iwaniska".
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2017 z dnia 31 marca 2017 r. dotyczącego ustalenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iwaniska dla samorządowych instytucji kultury
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian Zarządzenia Nr 66/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.12.2016 dotyczącego wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDIC
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie na działce nr 594, 595, gm. Iwaniska.
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagrodzenia
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe - dobudowa ".
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego w miejscowości Stobiec.
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwaniska w systemie zaprojektuj i wybuduj".
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, upraw rolnych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego.
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr ew. dz. 177 Krępa Dolna przez wieś celem zabezpieczenia dna wąwozu o dł. 290 mb od km 0+120 do k
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 327008 T Marianów - Wygiełzów - Łopatno - Brzeziny o dł. 745
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Łopatno, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli.
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Iwaniska
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu real
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 września 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mydłów"
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 września 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa budynku szkolnego w Jastrzębskiej Woli - dobudowa sal dydaktycznych"
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Konserwacja i remont 3 grobów żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej usytuowanych na cmentarzu parafialnym w miejs
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23 października 2017r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników: Urzędu Gminy Iwaniska, Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach i Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach z
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Wyboru Partnera do wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych - przedsiębiorstwa z sektora MŚP, do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 października 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/a/2012 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.08.2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 października 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 października 2017r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Iwaniskach za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r.
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Kolejowej 1 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie odwołania Pani Teresy Słowik ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 411 położonej w obrębie Łopatno, gminy Iwaniska.
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Iwaniska".
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy: ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przepiórowie - roboty wykończeniowe".
Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Marianów, Kujawy - (roboty wykończeniowe ETAP II)".
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży samochodu marki Fiat model Seicento 0,9Kat z 1999 roku, nr rejestracyjny TOP56CJ oraz samochodu FS Lublin model Żuk A-15M z roku 1973, nr rejestracyjny TGA716E będąc
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2017r. wprowadzające "Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Gminy Iwaniska".
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mysłów".
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie na działce nr 594, 595, gm. Iwaniska".
Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie".
Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska" - I etap
Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagrodzenia

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 588
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2017-06-08 07:46:46
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2017-06-08 07:46:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl