Archiwalne wersje strony: Uchwała Nr XXV/106/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót