Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2015Do druku
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2015
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 stycznia 2015r.
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 07 stycznia 2015 roku
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 974 położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwanisk
Zarządzenie Nr 4.2015 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez pojazd służbowy marki Opel Combo nr rej. TOP 5F33
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.01.2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Wójta Gminy Iwaniska upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone"
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w ciągniku Zetor Proxima oraz w urządzeniu Orkan 75-150 Van
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przy samochodzie służbowym
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.03.2015r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Iwaniska na kadencję 2014-2018
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Wojnowice, gmina Iwaniska
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iwaniska
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez pojazd służbowy marki Opel Combo, nr rej. TOP 5F33
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia rozpoznania cenowego zadania pn. Wznowienie pasa drogowego drogi gminnej Iwaniska, ul. Ujazdowska o dł. 670 mb.
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2014 rok
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy plac
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach z obowiązku tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Iwaniska celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr 21A/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Iwaniska odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wy
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Iwaniska w zakresie wsparcia państwa gospodarza i powołania Punktu Kontaktowego HNS
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach do projektu "Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucj
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 maja 2015r. w sprawie Stanowisk Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Iwaniska
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 maja 2015r. w sprawie powołania komisji ds. oszacowania szkód i zniszczeń powstałych w infrastrukturze drogowej gminy wskutek deszczu nawalnego, który wystąpił w dniu 20 maja 2015 roku
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iwaniska
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją systemów grzewczych w budynkach komunalnych"
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Iwaniska w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 06 września 2015r.
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Iwaniska odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Iwaniska celem przeprowadzenia referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r.
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iwa
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu real
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Komisji do spraw szacowania skutków suszy
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału integracyjnego w Zespole Publicznych szkół w Iwaniskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Publicznych szkół w Iwaniskach na złożenie wniosku dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości położonej w obrębie Przepiórów
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 września 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 września 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2015r. w sprawie Powołania Komisji Konkursowej do naboru na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2015r. w sprawie Warunków refundacji zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 pa
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Iwaniska odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 pa
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmin
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2016 rok
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 80/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/13 z dnia 28-10-2013
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez pojazd służbowy marki Opel Combo, nr rej. TOP 5F33
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 79/1 położonej w obrębie Gryzikamień, gmina Iwaniska
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminy Iwaniska
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania praktyk w Urzędzie Gminy Iwaniska
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święta
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego, wzoru spisów zdawczo-odbiorczych oraz innych środków ewidencyjnych archiwum zakładowego.
Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu nr 99/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 736
Utworzył: Małgorzata Gołyska, data utworzenia: 2015-06-01 14:12:48
Opublikował: Małgorzata Gołyska, data publikacji: 2015-06-01 14:12:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl