Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Wójt Gminy Iwaniska zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska Uchwały Nr XXVT/99/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Wójt Gminy Iwaniskazawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska Uchwały Nr XXVT/99/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska
na lata 2016-2025
więcej»
OBWIESZCZENIE o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
OBWIESZCZENIE

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
więcej»
Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,
Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,
więcej»
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
więcej»
Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych ,projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych ,projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025 więcej»
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
więcej»
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
więcej»
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu aktualizacji dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu aktualizacji dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
więcej»
Aktualizacja GPR_Iwaniska - projekt 23.07.2019
Aktualizacja GPR_Iwaniska - projekt 23.07.2019 więcej»
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
Wójt Gminy Iwaniska
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących uzupełnienia projektów podstawowych o jeden projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”, który przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów na wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz będzie pozytywnie oddziaływać na sytuację społeczno-gospodarczą pozostałej części gminy.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 23.07.2019 r.
do dnia 22.08.2019 r.
więcej»

1 2
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl