Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Publicznie dostępny wykazy danych (PDWD)
publikowany na stronach Ministerstwa Środowiska

Załączone pliki:

Karta 3/2023
(publicznie_dostepny_wykaz_danych_nr_3_2023.pdf - 72.872 KB) Data publikacji: 2023-05-11 09:02:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

Urząd Miasta i Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu