Oświadczenie majątkowe Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Oświadczenie majątkowe Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu