Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska

Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska

1.Uchwał Rady Gminy Iwaniska

2.Zarządzeń Wójta Gminy Iwaniska

3.Wydanych Upoważnień i Pełnomocnictw

4.Skarg i Wniosków

5.Interpelacji i wniosków radnych


Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu