Referaty Urzędu Gminy Iwaniska

Referaty i Stanowiska Wchodzące w skłąd Urzędu Gminy Iwaniska

1.Referat Organizacyjny

a) Stanowisko ds.Obsługi Organów Gminy

b)Stanowisko ds.Kancelaryjnych i Kadrowych

c)Obsługa Urędu

2.Urząd Stanu Cywilnego

a)Kierownik Referatu

b)Stanowisko ds.Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

c)Stanowisko ds.Obrony Cywilnej i Turystyki

d)Stanowisko ds.Działalności Gospodarczej

3.Referat Finansowy

a)Kierownik Referatu

b)Stanowisko ds.Księgowosci Budżetowej

c)Stanowisko ds.Księgowości Podatkowej

d)Stanowieko ds.Obsługi Kasowej

4.Referat Rolnictwa,Rozwoju Gospodrczego i Promocji Gminy

a)Kierownik Referatu

b)Stanowisko ds.Rolnictwa i Ochrony Środowiska

c)Stanowisko ds.Inwestycji i Drogownictwa

d)Stanowisko ds.Promocji i Rozwoju Gminy

e)Stanowisko ds.Komunalnych ,Gospodarki Gruntami i Nieruchomości

5.Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji

a)Kierownik Referatu

b)Stanowisko ds.Gospodarki Wodnej i Kanalizacji

c)Obsługa Oczyszczalni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody

6.Radca Prawny


Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu