Rada Gminy

Rada Gminy Iwaniska kadencja 2018-2023

1.Kowalczyk Wiesław

2.Kowalska Zofia

3.Miśkiewicz Cezary

4.Batóg Kamil

5.Bednarski Wojciech

6.Charymski Sylwester

7.Kokosa Zofia

8.Majsak Gabriel

9.Masternak Krzysztof

10.Orkisz Władysław

11.Paluch Piotr

12.Sadaj Sławomir

13.Szczepański Rafał

14.Szczepański Wojciech

15.Woźniak Piotr


Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu