Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27.04.2006 roku
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27.04.2006 roku

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu