Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych jezdni o nawierzchni asfaltowej wzdłuż odcinka drogi gminnej Krępa-Planta
Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych jezdni o nawierzchni asfaltowej wzdłuż odcinka drogi gminnej Krępa-Planta

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu