Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jastrzębska Wola przy pomocy tzw. płyt z odzysku
Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jastrzębska Wola przy pomocy tzw. płyt z odzysku

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu