Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 24.10.2019r.
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 24.10.2019r.

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu