Interpelacja dot. opracowania rozwiązań technicznych dla ruchu pieszego, tj. koncepcji budowy odcinka w miejscowości Iwaniska przy ulicy Opatowskiej.
Interpelacja dot. opracowania rozwiązań technicznych dla ruchu pieszego, tj. koncepcji budowy odcinka w miejscowości Iwaniska przy ulicy Opatowskiej.

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu