Interpelacja dot. wycinki drzew zlokalizowanych na działce nr 1568/1 w miejscowości Iwaniska
Interpelacja dot. wycinki drzew zlokalizowanych na działce nr 1568/1 w miejscowości Iwaniska

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu