Interpelacja w sprawie przekazania środków finansowych na realizację celów statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Iwaniska
Interpelacja w sprawie przekazania środków finansowych na realizację celów statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Iwaniska

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu