Uchwała Nr LXXIV/344/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.
Uchwała Nr LXXIV/344/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.

Załączone pliki:
(LXXIV-344-2018.pdf - 108.263 KB)
Data publikacji: 2018-11-15 18:22:13 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
(LXXIV-344-2018-Z01.pdf - 198.147 KB)
Data publikacji: 2018-11-15 18:22:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
(LXXIV-344-2018-Z02.pdf - 127.094 KB)
Data publikacji: 2018-11-15 18:22:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

Urząd Miasta i Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu