Uchwała Nr LXXIII/341/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.
Uchwała Nr LXXIII/341/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.

Załączone pliki:
(LXXIII-341-2018.pdf - 105.573 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 01:09:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
(LXXIII-341-2018-Z01.pdf - 196.143 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 01:10:02 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
(LXXIII-341-2018-Z02.pdf - 126.021 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 01:10:53 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

Urząd Miasta i Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu