Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr dziennych opiekunów

Rejestr prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu