Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.:
1. Remont drogi gminnej Planta-Kabza-Ujazd nr ew. dz. 290, 709 Ujazd, nr ew. dz. 518, 713 Tęcza o dł. 450 mb od km 0+000 do km 0+450
2. Remont drogi gminnej Nr 327017 T Radwan-Radwanówek o dł. 556 mb od km 0+000 do km 0+556.

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu