Uchwała Nr VI/19/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2023
Uchwała Nr VI/19/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2023

Załączone pliki:
(VI-19-2015.pdf - 85.74 KB)
Data publikacji: 2015-01-30 15:08:39 Redaktor: Małgorzata Gołyska
(VI-19-2015-Z01.pdf - 120.204 KB)
Data publikacji: 2015-01-30 15:10:03 Redaktor: Małgorzata Gołyska
(VI-19-2015-Z03.pdf - 81.949 KB)
Data publikacji: 2015-01-30 15:10:47 Redaktor: Małgorzata Gołyska

Urząd Miasta i Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu