Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji

Urząd Miasta i Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu