Uchwała Nr LXX/356/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr LXX/356/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu