Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.07.2013r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.07.2013r.

Urząd Miasta i Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu