Uchwała Nr XLI/232/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 października 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska
Uchwała Nr XLI/232/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 października 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu