Uchwała Nr XXXIII/202/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Iwaniska za rok 2011.
Uchwała Nr XXXIII/202/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Iwaniska za rok 2011.

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu