Program Rozwoju Lokalnego

Program Rozwoju Lokalnego

Gminy Iwaniska

na lata 2004-2006

Przyjęty Uchwałą Rady Gminy XXV/186/2004 z 26.08.2004


Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu